تصاویر نرم افزار چند شرکتی

نرم افزار چند شرکتی

 •   نام تجاری نرم افزار:

  برنجکاران

 •   حوزه فعالیت:

  نرم افزار چند شرکتی

 •   شرح نرم افزار:

  نرم افزار چند شرکتی مخصوص مدیریت چند شرکت یا کسب کار در قالب یک نرم افزار می باشد، که تمامی اطلاعات کاملا بطور مجزا از هم می باشد

مکان

نظرات کاربران

افزودن یک نظر جدید

امتیاز:

اطلاعات نرم افزار برنجکاران

قیمت نرم افزار چند شرکتی به ازای هر شرکت

ساعت کاری شرکت

باز است
 • شنبه
  09:00  -  20:00
 • یکشنبه
  09:00  -  20:00
 • دوشنبه
  09:00  -  20:00
 • سه شنبه
  09:00  -  20:00
 • چهارشنبه
  09:00  -  20:00
 • پنج شنبه
  09:00  -  20:00
 • جمعه بسته